Monday, February 15, 2010

Twitter Principe

Het principe van twitter wordt niet door iedereen begrepen. Het woord 'twitter' geeft echter aan dat alles door elkaar loopt. Je kunt filteren in wat je wilt volgen en andere twitteraars zullen hetzelfde doen. Net het filteren van informatie en het hebben van toegang tot zeer actuele informatie is de kracht van twitter.

Ruud Janssen

Extreme Tracking

eXTReMe Tracker